KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"vital for" — Słownik kolokacji angielskich

vital for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istotny dla
  1. vital przymiotnik + for przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    "It is vital for the future of Europe and the world as a whole."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo