"violent criminal" — Słownik kolokacji angielskich

violent criminal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): agresywny przestępca
  1. violent przymiotnik + criminal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "They should be in treatment, so then you can use those cells for violent criminals."

powered by  eTutor logo