"village square" — Słownik kolokacji angielskich

village square kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieś kwadratowy
  1. village rzeczownik + square rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Its former village square including the old church is still present.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo