"vile woman" — Słownik kolokacji angielskich

vile woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nikczemna kobieta
  1. vile przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Yet here is Kwan, grieving over this vile woman who literally left her with scars.

    Podobne kolokacje: