ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"vicious dog" — Słownik kolokacji angielskich

vicious dog kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zły pies
  1. vicious przymiotnik + dog rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I could see it was not a vicious dog," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo