"viable entity" — Słownik kolokacji angielskich

viable entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rentowny podmiot
  1. viable przymiotnik + entity rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The council, while sundered, still remains a viable entity and could unite against you.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo