ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"verify at the time" — Słownik kolokacji angielskich

verify at the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawdź wtedy
  1. verify czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The web links provided in Lesson Plans are verified at the time of publication, but over time, some links may change or become obsolete.

    Podobne kolokacje: