"value the company" — Słownik kolokacji angielskich

value the company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wartość spółka
  1. value czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Such an offer would value the company at $695.4 million.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo