"uzdrawiający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uzdrawiający" po polsku

uzdrawiający

przymiotnik
 1. sanative
czasownik
 1. reform ****
  • poprawiać, uzdrawiać [przechodni/nieprzechodni]
   His new mission is to reform society through improving educational system. (Jego nową misją jest uzdrowienie społeczeństwa poprzez poprawę systemu edukacji.)
   We should reform our law because it has some flaws. (Powinniśmy poprawić nasze prawo, bo ma trochę wad.)
   zobacz także: correct
czasownik
 1. cure **
  • uleczyć, uzdrowić (pomóc wyzdrowieć) [przechodni]
   She believed this doctor cured her. (Ona wierzyła, że ten lekarz ją uleczył.)
   I don't know how to cure you but I'll try. (Nie wiem, jak cię uzdrowić, ale spróbuję.)
   He cured my allergy. (On uleczył moją alergię.)
   zobacz także: heal
 2. retrieve **

Powiązane zwroty — "uzdrawiający"

rzeczownik
przymiotnik

powered by  eTutor logo