ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"utopienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "utopienie" po polsku

obrazek do "melt" po polsku
czasownik
 1. melt **
  • roztapiać, topić, topić się [przechodni/nieprzechodni]
   Melt some butter on the frying pan. (Roztop trochę masła na patelni.)
   Snow starts to melt, spring is coming. (Śnieg zaczyna się roztapiać, nadchodzi wiosna.)
   Melt some chocolate and pour it over this cake. (Roztop trochę czekolady i polej nią to ciasto.)
   The snow is melting because of high air temperature. (Śnieg się topi z powodu wysokiej temperatury powietrza.)
   przeciwieństwo: freeze
 2. drown **
 3. liquefy , także: liquify
 4. drownd
czasownik
 1. sink ***
  • utopić (np. pieniądze, oszczędności) [przechodni]
   He sank all of his money in real estate. (On utopił wszystkie swoje pieniądze w nieruchomościach.)
   He sinks money in alcohol. (On topi pieniądze w alkoholu.)

Powiązane zwroty — "utopienie"

czasownik
przymiotnik
rzeczownik
Zobacz także: Topielec

powered by  eTutor logo