"uterine milk" — Słownik kolokacji angielskich

uterine milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): maciczne mleko
  1. uterine przymiotnik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The gestation period lasts one year, during which the mother produces histotroph ("uterine milk") to nourish her developing embryos.

    Podobne kolokacje: