"ustąpić coś komuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ustąpić coś komuś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. yield ***
  • ustąpić, ustępować (dać się przekonać lub zmusić) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I yielded under her influence. (Ustąpiłem pod jej wpływem.)
   She is stubborn, she never yields. (Ona jest uparta, nigdy nie ustępuje.)
  • ustąpić, ustępować (pod fizycznym naporem) [INTRANSITIVE]
   Do not yield until our every enemy has fallen! (Nie ustępujcie dopóki nie polegną wszyscy nasi wrogowie!)
   The metal yielded under his fist. (Metal ustąpił pod jego pięścią.)
 2. give way *
 3. ebb
 4. budge
 5. surcease
phrasal verb
 1. let up
 2. back down
idiom
 1. give ground

ustąpić coś komuś

czasownik
 1. yield to someone , yield something to someone
czasownik
 1. humour British English , humor American English **
 2. retreat **
 3. subside
 4. concede **
  • ustępować, dawać za wygraną [TRANSITIVE]
   She is very stubborn, she will never concede. (Ona jest bardzo uparta, nigdy nie ustąpi.)
   Don't even try to convince her, she won't concede. (Nawet nie próbuj jej przekonać, ona nie da za wygraną.)
 5. defer
 6. recede *
 7. relent
 8. abate
 9. cede   formal
 10. acquiesce
 11. give *****   [INTRANSITIVE]
  He gave way to his friend. (On ustąpił swojemu koledze.)
  You have to give way to this car. (Musisz ustąpić temu samochodowi.)
 12. give place
 13. reflow
phrasal verb
 1. step down *
 2. wear off
 3. cave in
 4. ease off , ease up
 5. ease on
czasownik
 1. persist **
 2. stand firm , hold firm  
 3. stand firm , stand fast
 4. persister

Powiązane zwroty — "ustąpić coś komuś"

rzeczownik
ustęp = section +5 znaczeń
ustępstwo = concession +1 znaczenie
ustąpienie = departure +4 znaczenia
ustępliwość = acquiescence +1 znaczenie
przymiotnik
nieustępliwy = tough , także: teugh Scottish English +19 znaczeń
ustępliwy = yielding +7 znaczeń
czasownik