"useful book" — Słownik kolokacji angielskich

useful book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przydatna książka
  1. useful przymiotnik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Moreover, he had prepared a useful book of suspected terrorists.

    Podobne kolokacje: