"used by women" — Słownik kolokacji angielskich

used by women kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman uses
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystany przez kobiety
  1. woman rzeczownik + use czasownik
    Luźna kolokacja

    Both the men and women now use the same wall.

    Podobne kolokacje: