"use wood" — Słownik kolokacji angielskich

use wood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie drzewo
  1. use czasownik + wood rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One way is to use wood to heat your home.

    Podobne kolokacje: