ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"use one's music" — Słownik kolokacji angielskich

use one's music kolokacja
Popularniejsza odmiana: use music
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używać czyjś muzyka
  1. use czasownik + music rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They're going to use business, music, or whatever they can to change people.

    Podobne kolokacje: