"use one's equipment" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: use equipment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używać czyjś wyposażenie
  1. use czasownik + equipment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They pay $150 a year and use the center's equipment.

    Podobne kolokacje: