"use one's blood" — Słownik kolokacji angielskich

use one's blood kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używać czyjś krew
  1. use czasownik + blood rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some in the audience said the board could use new blood.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo