"use of evidence" — Słownik kolokacji angielskich

use of evidence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie dowodów
  1. evidence rzeczownik + use rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He is an expert on the use of scientific evidence in legal cases.

    Podobne kolokacje: