"use of a mouse" — Słownik kolokacji angielskich

use of a mouse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie myszy
  1. mouse rzeczownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Further, it predated the use of a mouse to drive the interface.

    Podobne kolokacje: