"use is discontinued" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystania zaprzestają
  1. discontinue czasownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, since October 8, 2009, use of platform 2 has been discontinued.

    Podobne kolokacje: