"use gases" — Słownik kolokacji angielskich

use gases kolokacja
Popularniejsza odmiana: use gas
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gazy wykorzystania
  1. use czasownik + gas rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How much gas will you use on your road trip?

    Podobne kolokacje: