"use construction" — Słownik kolokacji angielskich

use construction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie budowa
  1. use czasownik + construction rzeczownik
    Silna kolokacja

    Morley revised her earlier poetry as well, using open construction.

    Podobne kolokacje: