"use celebrities" — Słownik kolokacji angielskich

use celebrities kolokacja
Popularniejsza odmiana: use one's celebrity
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sławy wykorzystania
  1. use czasownik + celebrity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In that case, if you could use your celebrity to promote one issue, what would it be?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo