BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"urzędnik portowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "urzędnik portowy" po polsku

"urzędnik portowy" — Słownik kolokacji angielskich

port official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik portowy
  1. port rzeczownik + official rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Call the Port officials and tell them to make him let me go!"

powered by  eTutor logo