"upstart league" — Słownik kolokacji angielskich

upstart league kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowobogacka liga
  1. upstart rzeczownik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The upstart league placed franchises in and Buffalo, New York.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo