BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uprzedzanie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uprzedzanie się" po polsku

uprzedzanie się

czasownik
 1. prejudicing
  • uprzedzanie się (do czegoś)
obrazek do "warn" po polsku
czasownik
 1. warn ***
 2. bias **
  • uprzedzać, nastawiać (kogoś), wpływać [przechodni]
   We can't bias the judge in favour of us. (Nie możemy nastawić sędziego przychylnie do nas.)
   Environmental factors could have biased the results. (Czynniki środowiskowe mogły wpłynąć na wyniki.)
 3. anticipate **
 4. forestall
 5. pre-empt , preempt  
 6. indispose
 7. forerun   oficjalnie
 8. prepossess   oficjalnie
 1. give a warning
idiom
 1. beat somebody to it
 2. steal a march on somebody
  • uprzedzać kogoś (w robieniu czegoś)
   I knew she would be capable of stealing a march on me and buying this dress first. (Wiedziałam, że ona byłaby zdolna uprzedzić mnie i kupić tę sukienkę pierwsza.)
czasownik
 1. prejudice *
  • uprzedzać się (do czegoś)
   Try not to prejudice against them. (Spróbuj się do nich nie uprzedzać.)

Powiązane zwroty — "uprzedzanie się"

przymiotnik
przedni = front +8 znaczeń
uprzedni = prior +5 znaczeń
prefiks
rzeczownik
przodek = ancestor +10 znaczeń
uprzedzenie = bias +4 znaczenia
przysłówek
uprzednio = beforehand +5 znaczeń
idiom

powered by  eTutor logo