"upominający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "upominający" po polsku

upominający

przymiotnik
  1. monitorial , monitory formal
  2. cohortative
przysłówek
  1. warningly
czasownik
  1. warn ***
  2. admonish formal , monish old use
  3. exhort
  4. remonstrate
  5. prewarn
phrasal verb
  1. tell somebody off

powered by  eTutor logo