"upierać się przy czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "upierać się przy czymś" po polsku

upierać się przy czymś

czasownik
  1. persist in something , persist with something
  2. persevere in something , persevere with something
idiom
  1. plant one's feet
idiom
  1. stick to one's guns

"upierać się przy czymś" — Słownik kolokacji angielskich

plant one's feet kolokacja
  1. plant czasownik + foot rzeczownik = postawić na czymś, upierać się przy czymś, zadeklarować się
    Bardzo silna kolokacja

    I just knew he would plant his foot and break it the other way.

powered by  eTutor logo