GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"upewnić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "upewnić się" po polsku

upewnić się

czasownik
 1. make sure ****
  • upewnić się, dopilnować czegoś
   Make sure that you locked the door. (Upewnij się, że zamknąłeś drzwi na klucz.)
   Before you leave, make sure you took your wallet. (Zanim wyjdziesz, upewnij się, że wziąłeś portfel.)
   link synonimy: make certain, ensure
 2. ascertain ,
 3. get your facts right
  • upewnić się (co do czegoś)
czasownik
 1. assure **
  • zapewniać, upewniać (np. w celu pocieszenia kogoś) [przechodni]
   I assure you that it will be safe. (Zapewniam cię, że to będzie bezpieczne.)
   The company assured customers of the safety of their product. (Firma zapewniła klientów o bezpieczeństwie swojego produktu.)
 2. warrant **
czasownik
 1. ensure BrE *** , insure AmE *   [przechodni]
  I am doing this to ensure that my friends and family have a home. (Robię to, aby upewnić się, że moi przyjaciele i rodzina mają dom.)
  We must ensure that everyone is playing the game by the same rules. (Musimy upewnić się, czy wszyscy postępują według takich samych zasad.)
  link synonimy: make sure, make certain
 2. see *****   [przechodni]
  I will see if you have done your homework in an hour. (Upewnię się, że zrobiłeś swoje zadanie domowe za godzinę.)
  Could you wait a moment? I just want to see if I locked the door. (Mógłbyś trochę poczekać? Chcę tylko upewnić się, że zamknąłem drzwi.)
 1. make certain  
  link synonimy: make sure, ensure

Powiązane zwroty — "upewnić się"

rzeczownik
Zobacz także: upewnienie się

"upewnić się" — Słownik kolokacji angielskich

make sure kolokacja
 1. make czasownik + sure przymiotnik = upewnić się, dopilnować czegoś
  Bardzo silna kolokacja

  I would make sure he was available, just in case.