"upcoming book" — Słownik kolokacji angielskich

upcoming book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbliżająca się książka
  1. upcoming przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She will also read from her upcoming book, "The Opposite of Fate."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo