"unusual time" — Słownik kolokacji angielskich

unusual time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niezwykły czas
  1. unusual przymiotnik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It would be an unusual time for her to return but not an unheard of one.

    Podobne kolokacje: