BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"until the season" — Słownik kolokacji angielskich

until the season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do pory roku
  1. until przyimek + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But they may not know until next season when he is able to play full time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo