"until season" — Słownik kolokacji angielskich

until season kolokacja
Popularniejsza odmiana: until the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do pory roku
  1. until przyimek + season rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But they may not know until next season when he is able to play full time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo