"until one's season" — Słownik kolokacji angielskich

until one's season kolokacja
Popularniejsza odmiana: until the season
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do czasu gdy czyjś pora roku
  1. until przyimek + season rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But they may not know until next season when he is able to play full time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo