"until a woman" — Słownik kolokacji angielskich

until a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do kobiety
  1. until przyimek + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Every prisoner, that is, until a young woman who gave her name as Miriam Humble-Before-God.

    Podobne kolokacje: