"unsmiling woman" — Słownik kolokacji angielskich

unsmiling woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieuśmiechnięta kobieta
  1. unsmiling przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An unsmiling woman sat in a chair behind a desk attached to the rear wall.

    Podobne kolokacje: