"unpleasant word" — Słownik kolokacji angielskich

unpleasant word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieprzyjemne słowo
  1. unpleasant przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These can be unpleasant words, phrases or pictures in your mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo