"unowocześniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "unowocześniać" po polsku

unowocześniać [przechodni]

czasownik
  1. update **
  2. upgrade **
phrasal verb
  1. move on **  
    The company has to move on if you want it to bring profit. (Firma musi się unowocześnić, jeśli chcesz, żeby przynosiła zyski.)
    The film industry moved on since 1980s. (Przemysł filmowy unowocześnił się od lat 80.)

Powiązane zwroty — "unowocześniać"

przymiotnik
nowoczesny = modern , mod (skrót) potocznie +6 znaczeń
rzeczownik

powered by  eTutor logo