BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"unlucky thing" — Słownik kolokacji angielskich

unlucky thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieszczęśliwa rzecz
  1. unlucky przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Well it's just one of those unlucky things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo