ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"university sport" — Słownik kolokacji angielskich

university sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport uniwersytecki
  1. university rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She has wonderful photos of the earliest black university sports teams.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo