"union money" — Słownik kolokacji angielskich

union money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pieniądze związkowe
  1. union rzeczownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Among the most active groups, union money has been eclipsed by individual donations, but that could change as it gets closer to the election.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo