"unhappy woman" — Słownik kolokacji angielskich

unhappy woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieszczęśliwa kobieta
  1. unhappy przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "Hollywood is filled with beautiful, unhappy women who have shut down," he continued.

    Podobne kolokacje: