"unfavorable response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieprzychylna odpowiedź
  1. unfavorable przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Duvalier's repression often provoked an unfavorable response from the John F. Kennedy administration.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo