"unfaithful woman" — Słownik kolokacji angielskich

unfaithful woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niewierna kobieta
  1. unfaithful przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In addition to her lover, the unfaithful woman also turns out to have a husband already.

    Podobne kolokacje: