"uneventful evening" — Słownik kolokacji angielskich

uneventful evening kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spokojny wieczór
  1. uneventful przymiotnik + evening rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The otherwise uneventful evening had a feverish, three-homer outburst in the bottom of the sixth.

    Podobne kolokacje: