"unconventional use" — Słownik kolokacji angielskich

unconventional use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niekonwencjonalne wykorzystanie
  1. unconventional przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The film is notable for its unconventional use of famous English landmarks, often using special effects to move them to new locations.

    Podobne kolokacje: