"uncensored news" — Słownik kolokacji angielskich

uncensored news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieocenzurowane wiadomości
  1. uncensored przymiotnik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This is news unprocessed, unadulterated and uncensored.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo