"unambiguously clear" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jednoznacznie czysty
  1. unambiguously przysłówek + clear przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    This may be how she manages to make both the allure and ugliness of power unambiguously clear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo