BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"umowa o wolnym handlu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umowa o wolnym handlu" po polsku

umowa o wolnym handlu

rzeczownik
  1. free trade agreement  
    I believe that a free trade agreement between these two economic powers could provide benefits for both sides. (Uważam, że umowa o wolnym handlu pomiędzy tymi dwoma mocarstwami gospodarczymi może mieć korzyści dla obu stron.)

"umowa o wolnym handlu" — Słownik kolokacji angielskich

  1. free przymiotnik + agreement rzeczownik = umowa o wolnym handlu
    Silna kolokacja

    And my second question has to do with the free trade agreement.

powered by  eTutor logo